Songs


Så hever vi

(To the tune of “O Tannenbaum”)
Så hever vi, så senker vi,
Så hever vi, så senker vi!
Så sveiver* vi den ene vei,
Så sveiver* vi den andre vei!
Så senker vi, så hever vi,
Og skåler med hverandre!

SKÅ-Å-Å-ÅL!
* Some versions of this song use “dreier” instead of “sveiver”.

Skål

SKÅL! – SKÅL!SKÅL!
SKÅL!SKÅL! – SKÅL!

SKÅ-Å-Å-ÅL!

Song for Ladies’ Night at Christmas Time

The Fish Club is gathered together again,
To savor some fish and to sing a refrain.
Welcome to members, to guests young and old.
We lift up our glasses — and join in this skål.

Refrain:

Skål to the cod and to the herring.
The salmon and the pollock and fish balls too.
Skål to the good times we are sharing.
We all enjoy the Fish Club — we certainly do.
Today is the gala — the ladies are here,
The joy of the Fish Club together we’ll share.
The menu this evening is chosen with care,
Our Linie perk-up we’ll have to forswear!

Refrain

We cherish our ladies, we trust that is clear,
And hope to continue this great love affair.
We welcome them warmly, we greet them with cheer,
God Jul to them all and a Happy New Year!

Refrain

Skål!

Jeg er Så Glad

Jeg er så glad, hver julekveld, for da blev Jesus født;
da lyste stjernen som en sol, og engler sang så søtt.

Det lille barn i Betlehem, han var en konge stor
som kom fra himlens høye slott ned til vår arme jord.

Nå bor han høyt i himmerik, han er Guds egen Sønn,
men husker alltid på de små og hører deres bønn.

Jeg er så glad hver julekveld, da synger vi hans pris,
da åpner han for alle små sitt søte paradis.

Glade jul (Silent Night)

Glade jul, hellige jul!
Engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradis grønt,
hvor de ser hva for Gud er skjønt.
Lønnlig i blant oss de går.
Lønnlig i blant oss de går.

Julefryd, evig fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er engler som hyrdene så,
dengang Herren i krybben lå.
Evig er englenes sang.
Evig er englenes sang.

Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet i blant oss bor.
Engler synger om barnet så smukt,
han har himmeriks dør opplukt.
Salig er englenes sang.
Salig er englenes sang.
Copied from https://lyricstranslate.com/en/silent-night-glade-jol.html (Norwegian #4)

Fishy Music Video from Central Bank

The Norwegian 200 Kroner note has a picture of a cod on it. Somebody has come up with a song to commemorate that. David Kenstad has kindly provided English translation of the words:

Torsken kommer – Here comes the codfish.
Se torsken! – Look at the codfish!
en feit og fin og norsk en – a fat and fine and Norwegian one
Torsken kommer nå – Here comes the codfish now
Uten den kan verden ei bestå – Without it the world cannot exist
Det fins ei en eneste fisk – There is not a single fish
som er bedre enn torsken faktisk – that is better than cod in fact
Det er da sant og visst – That is true and well known.
Torsken fersk og frisk – The fresh and perky codfish
er jo Norges nasjonale fisk – is indeed Norway’s national fish
og kundene venter på land – and the customers are waiting on land
vi selger så mye vi kan – we sell as many as we can
Særlig Johan! – Especially John!
En forsker som forsker på torsker – A researcher researching codfish
fant nemlig på å lage blå sedler fra havet – came up with the idea of making blue banknotes from the sea
så nå kan millioner av norske personer –  so now millions of Norwegians can
få lønn i torske kroner – get their salaries in cod kroner.
Ja, blå torske kroner –  Yes, blue codfish kroner.
(Rap begins)

Til venstre på seddelen skjer det spennende ting:  On the left side of the banknote, exciting things happen:
Der har vi laget et rektangel, en slags flytende ring – There we have made a rectangle, a sort of floating ring
Den er norsk, det er torsk, ikke hyse og og sild – It’s Norwegian, it’s cod, not haddock nor herring
og hvis du vipper litt på seddelen syns et fargespill – and if you tilt the banknote a little, a play of colors is visible
Å forfalske denne seddelen, det blir litt naivt – To forge this note, that’s being a bit naive
for overalt så har vi trykket ting med mikroskrift – because everywhere we have printed things with microprint.

Vi har et kobbertrykk som du kan ta og føle på – We have a copper printing that you can touch and feel
Og den gjennomgående streken er en sikkerhetstråd – And the line going through it is a security thread
Og selve vannmerke-tankegangen er litt kul – And the watermarking concept itself is kind of cool
For hvis du holder den mot lyset syns en lundefugl – Because if you hold it up to the light, a puffin can be seen
Og til høyre er en ankerkjetting, saken er grei – And on the right is an anchor chain, the matter is straightforward
Når du vipper på den ser du den beveger på seg – When you tilt it, you see it move.
Thorbjørn Egner hadde rett:  “en lofottorsk jeg er” – Thorbjørn Egner was right: “I am a Lofoten cod”.
Løp til fiskebanken, slik kan du bli millionær – Run to the fish bank, that’s how you can become a millionaire.
Ja bare sjekk 200-lappen, den er skikkelig rå – Yes, just check out the 200 note, it’s really rough.
Og hvis du drar den mellom tenna spilleren – And if you pull it between (your teeth) the player turns on
(Rap ends)
Torsken kommer nå – Here comes the codfish now.

Torsken er vår venn – The codfish is our friend
Og nå er’n plutselig verdt 200 spenn – And now one is suddenly worth 200 bucks
Og bruker du pengene opp – And if you use the money up
Så trykker vi fler uten stopp – Then we print more without stopping
Alt er på topp – Everything is top notch
Ja, heisann og hopp – Yeahbottoms up (filling a shot glass from a bottle of cod liver oil).

To- tre- fem- syv – two, three, five, seven (bank vault combination)

Og torsken, ja torsken, ja torsken – And the codfish, yes the codfish, yes the codfish
er stadig, vekk en norsk en, en ekte og norsk en – is still and ever a Norwegian one, a genuine Norwegian one.
Men nå kommer’n fra banken, fra banken, fra banken – But when one comes from the bank, from the bank…
Så fin som bare fanken, som fanken som fanken – Just so darn good, darn good, darn good...
Torsken kommer nå! –  Here come the codfish now!


Other Norwegian Songs

VALHALLA CALLING by Miracle Of Sound ft. Peyton Parrish (Assassin’s Creed) (DUET VERSION)

Additional Norwegian songs can be found at the Lodge of Valhall website.